Maatregelen voor verantwoorde kansspelen op afstand

By Publisher

11 sep 2018 Dit ontwerpbesluit stelt regels ter uitvoering van het wetsvoorstel kansspelen op afstand (Kamerstukken 33996). Het strekt er toe een verantwoord 

Online weddenschappen en online casinospelen zijn in Nederland nu nog verboden. Dit gaat veranderen. De planning is dat de Wet kansspelen op afstand op 1 april 2021 in werking treedt - dat is 1 maand later dan beoogd. Vanaf dat moment neemt de Kansspelautoriteit vergunningsaanvragen in behandeling. Een half jaar later opent de online markt. De wet kansspelen op afstand zou op 1 januari 2021 van kracht worden, waarna per 1 juli 2020 de opening van de markt zou plaatsvinden. In de tussenliggende maanden kunnen kansspelaanbieders een aanvraag voor een vergunning indienen en vergunningen door de Kansspelautoriteit worden verstrekt. Op de website van de Rijksoverheid werd het volgende gepubliceerd: De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet Kansspelen op Afstand. Dankzij deze nieuwe wet, waar de Tweede Kamer in 2016 mee instemde, wordt het online aanbod van kansspelen voor … De Wet Kansspelen op afstand (Koa) heeft een zogenaamde Cooling Down ingesteld. Als bestaande illegale aanbieders zich gedurende deze cooling down van twee jaar gedeisd houden, maken zij nog steeds aanspraak op een vergunning zodra de Wet Koa is ingevoerd.

Op 19 februari is de Wet Kansspelen aangenomen door de Eerste Kamer. Dit was dan ook een belangrijke dag zijn voor de wereld van het gokken. Ze zijn op dit moment natuurlijk nog bezig met het regelen van alle regelgeving die hierbij komt kijken. Op dit moment wordt er verwacht dat de wet naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2020 van toepassing zal zijn. Wanneer dit moment is aangebroken

Op 30 juni en 5 juli 2016 heeft de Tweede Kamer het plenaire debat gehouden inzake het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. In dit wetsvoorstel wordt het aanbieden van kansspelen via internet wettelijk geregeld. Daarmee is Nederland een van de laatste landen binnen Europa die deze kansspelen reguleert. De wet kansspelen op afstand is bedacht door de Nederlandse regering. Het voorstel is door de Tweede Kamer al in 2016 aangeboden aan de Eerste Kamer, maar toch is er nog steeds geen wet die voorziet in de mogelijkheid om legaal online te gokken.

Speel Verantwoord directeur Rutger-Jan Hebben werd in de EenVandaag Met de invoering van de Wet kansspelen op afstand (KOA), is het vaststellen van de Het wetsvoorstel regelt niet alleen dat de online aanbieders maatregelen .

De visie van het kabinet met betrekking tot kansspelen op afstand 1 Kamerstukken II 2013-2014, 33 996, nr. 2, p. 1-41. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler met elektronische communicatiemiddelen en zonder fysiek contact met de organisator deelneemt of waaraan derden voor deelname aan kansspelen ruimte en middelen ter beschikking stellen. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het Besluit kansspelen op afstand. Het advies is op 3 februari 2021 openbaar gemaakt.

De Wet Kansspelen op afstand (Koa) heeft een zogenaamde Cooling Down ingesteld. Als bestaande illegale aanbieders zich gedurende deze cooling down van twee jaar gedeisd houden, maken zij nog steeds aanspraak op een vergunning zodra de Wet Koa is ingevoerd.

De visie van het kabinet met betrekking tot kansspelen op afstand 1 Kamerstukken II 2013-2014, 33 996, nr. 2, p. 1-41. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler met elektronische communicatiemiddelen en zonder fysiek contact met de organisator deelneemt of waaraan derden voor deelname aan kansspelen ruimte en middelen ter beschikking stellen. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het Besluit kansspelen op afstand. Het advies is op 3 februari 2021 openbaar gemaakt. De plannen zijn gewijzigd als het gaat om de ingang van de Wet kansspelen op afstand.De opening van de online kansspelmarkt wordt uitgesteld met een maand. Dat komt door het in werking treden ook met een maand is verschoven daardoor is de uiteindelijke opening van online kansspelmarkt ook verschoven. Zorgplicht voor alle soorten kansspelen. De zorgplicht is van toepassing op alle soorten kansspelen die onder de wet Kansspelen op afstand vallen. De legalisering van het online gokken in Nederland brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. De invoering van de zorgplicht is van belang om spelers op een verantwoorde manier te laten gokken. op de voorstellen voor identificatie en registratie en centraal register. In paragraaf 5 tenslotte gaat de VAN in op het proces van vergunningverlening voor kansspelen op afstand. NB. In de tekst wordt, om redenen van leesbaarheid, afwisselend gesproken over ‘online’ als Het hing al een beetje in de lucht en nu is het ook bevestigd: De Kansspelautoriteit heeft een vertraging van zes maanden opgelopen in het proces naar legalisering van kansspelen voor de Nederlandse markt. Sander Dekker, minister van Justitie, informeerde het parlement over de vertraging van zes maanden van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (KOA), welke effectief had moeten worden op … Wet Kansspelen op Afstand. De wet Kansspelen op afstand reguleert het online aanbod (online casino’s) van kansspelen in Nederland en maakt mogelijk dat de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen verleent voor het aanbieden van online kansspelen op …

Wet Kansspelen op Afstand. De wet Kansspelen op afstand reguleert het online aanbod (online casino’s) van kansspelen in Nederland en maakt mogelijk dat de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen verleent voor het aanbieden van online kansspelen op …

Vandaag was het zover. De stemming rondom de Wet Kansspelen op Afstand in de Eerste Kamer. Dagenlang werd er door media gespeculeerd over de uitkomst en waarom het juist wel of niet goed zou zijn om een dergelijke wet te hebben voor online gokken.Nu is daar een uitkomst over!